Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Prachatice

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Dominik Truksa

Ideologie globální morálky? Dle mého názoru nikdy nemůže vzniknout jednotná globální morálka hodná vyspělosti dnešní civilizace. Sice díky dnešnímu trendu globalizace nejsme od globální morálky daleko, ale vždy se najde nějaká kultura, která bude uznávat jiné přednosti. Je zcela nemožné utvořit jednotný názor ve městě či státu, natož sjednotit názory celého světa. Město, stát zastávají ve většině případů jednu kulturu, ale svět? Jen v Asii je mnoho náboženství, kultur a politických principů a přístupů ke zbytku světa, které se rozcházejí zcela protichůdnými směry.

5.12.2013 v 11:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Tomáš Nosek

Cizí kultury. Na světě existuje mnoho kultur, které se v mnoha ohledech liší. Kultura je často spojena s náboženstvím, které ji velmi ovlivňuje. Již od narození jsou děti vychovávány podle pravidel, které jsou většinouvou společností v dané oblasti akceptovány. Pokud se tito lidé přestěhují do oblasti, kde je jiná kultura, měli by se té nové kultuře přizpůsobit. Usnadní jim to splynutí s tamní společností, a tím i získání práce nebo přátel. Ovšem nemyslím tím, aby se od své kultury absolutně distancovali. Společnost by měla chápat kulturní tradice menšin a nebránit jim v jejich vykonávání, pokud to není zcela proti názoru většinové společnosti. V žádném případě by se příznivci cizích kultur neměli pokoušet vytvářet nějaké bloky. Rozdělení společnosti na různé bloky by mohlo způsobovat čím dál větší rozdíly, později nesnášenlivost, v extrémních případech i násilné střety.

5.12.2013 v 11:06 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Šárka Jarošová

Ctíme jiné kultury. Náboženství má v životě lidí podstatnou roli již od pradávna. Egypťané či staří Řekové uctívali polyteistická náboženství. Každý z bohů měl svůj důležitý význam, své posvátné místo, s mnoho z nich jsou spjaty různé legendy a mýty. O něco později se objevil opak mnohobožství, kdy hlavním bohem je pouze jedna konkrétní osoba, často významný prorok, který je ctěn jako jediný. Tehdy bylo náboženství brané jako základ života, který byl všem vštěpován už od dětství. Dnes si asi neumíme, hlavně u nás ve střední Evropě, moc představit, jak moc musí člověk uzpůsobit svůj život náboženskému vyznání.

5.12.2013 v 11:05 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 19 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Petra Růžičková

Dvě kultury v jedné zemi? Mají přistěhovalci právo prosazovat svou kulturu v cizích zemích? Když se člověk, vychovaný evropskou kulturou, přestěhuje do zemí s výrazně odlišnými zvyky, měl by dodržovat jejich řády a pravidla. Například v muslimských zemích, kde jsou striktně dodržována náboženská pravidla, by byl člověk prosazující vlastní kulturu vyvržen na okraj společnosti a cítil by se jako „vetřelec“.

5.12.2013 v 11:04 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Ladislav Prix

Úloha USA či jiného kontinentálního či světového hegemona při řešení krizí v chaotických zemích. Mají velmoci právo zasáhnout, když vlády jiných států porušují lidská práva, nebo se nemají do cizích záležitostí vměšovat?

5.12.2013 v 11:03 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 17 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Kristýna Nachlingerová

Měli bychom ctít kultury jiných národů? Měli bychom ctít a respektovat kultury a zvyklosti jiných národů žijících u nás? A měli by oni respektovat nás v jejich zemi? Myslím, že do určité míry ano. Nikdo žijící v cizí zemi by jistě nechtěl, aby mu občané té země bránili ve vyznání víry a v jeho zvyklostech. Každý by měl ctít kultury jiných lidí, protože každý chce mít v tomto ohledu možnost se svobodně rozhodnout, např. jakou víru bude vyznávat. Omezování cizích kultur je nedemokratické, každý z nás má přece právo volby.

5.12.2013 v 11:02 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 20 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Jan Toušek

Ctíme jiné kultury. Do jaké míry bychom měli tolerovat příslušníky jiných kultur? Myslím si, že každý člověk má individuálně nastaveno co dokáže snést. V zemích, kde se lidé tolerují je jejich soudržnost vysoká i přes jejich rozdílný původ a zvyklosti. Dám za příklad Spojené státy americké, kde v jedné zemi žijí příslušníci všech ras a všichni mají odlišnou kulturu. Všichni si říkají Američané a jsou na to hrdí. Opakem vůči Spojeným Státům může být například Izrael. I přesto, že zde žijí pouze tři různé kultury, jejich soužití je problémové již po staletí.

5.12.2013 v 11:01 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Barbora Furišová

Kultura. Každý národ ctí jiné kulturní, náboženské a společenské zvyky. Jsou národy, které kladou na zvyklosti velký důraz. Ale na druhou stranu jsou i tací, kteří žádné společenské obyčeje nedodržují.

5.12.2013 v 11:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 18 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Anna Marešová

Může fungovat globální morálka? Globální morálka- už jen spojení těchto dvou slov ve mně trochu vyvolává pocit hrůzy. Když vezmu jen naší třídu- spolužáka po spolužákovi a jejich rodiny. Každý žijeme jinak, takže nás spojuje minimálně to, že naši rodiče a snad i my máme podobný cíl, kterým je vzdělání. Tam to ale asi končí. Představy naše i našich rodin například o trávení volného času jsou už jiné. Některé rodiny sportují, některé žijí kulturně, jiné zase chalupaří či zahrádkaří. Už se rozcházíme, a to jsme stále na začátku. Nyní například náboženství. Těžko se shodnou v morálce ateisté s věřícími- a politické principy? Naše třída byla jako včelí úl, když probíhaly prezidentské volby. Všichni se dohadovali, který kandidát je lepší a éterem létala i vulgární slova. Myslím, že to všechno nemůže fungovat, když zjišťuji, že to nefunguje ani v kolektivu 23lidí.

5.12.2013 v 10:59 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 12 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - K. Švehlová

Moje škola, moje budoucnost?!!? Na úvod tohoto slohu bych ráda sdělila čtenářům dvě informace. Ta první je ohledně mého vztahu k tématům literárních prací, v nichž se nachází slovo ŠKOLA v takovém smyslu, že nejde zakomponovat do žádného vypravování, příběhu nebo anekdoty. Zkrátka vás dané téma nutí psát strohé, neoriginální a nudné názory na školu. Přesně takové literární úvahy z celého srdce nemám ráda. Druhá informace se týká zadaných podotázek k tomuto slohu. Jsou totiž napsané -mou rukou- na malém zmačkaném papírku, který je pro tuto chvíli nezvěstný. Budu se tedy zabývat jen otázkou jedinou.

13.11.2013 v 16:04 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Dominik Truksa

Měla by dávat škola při vzdělávání studentů přednost spíše konkrétnípraxi nebo raději všeobecné teorii?

9.11.2013 v 16:54 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 12 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Petr Dejmek

Je učitel autoritou? Má být kamarádem nebo velitelem? Myslím, že učitel by se měl snažit se studenty jednat přátelsky a ne se k nim chovat jako k podřízeným. Pokud se učitel chová příjemně, může si s třídou vybudovat vzájemně prospěšný vztah. Pokud je ve třídě přátelská atmosféra pro studenty je podle mého názoru mnohem snazší přijmout učivo a udržet pozornost v hodině. Pokud nějaký student potřebuje s něčím poradit nebo něco znovu vysvětlit a podobné věci je pro něj asi mnohem snazší požádat o pomoc učitele, který se chová přátelsky a ochotně než se svěřit se svými problémy učiteli, který si se svými studenty nevytváří žádné vztahy a do hodiny přijde pouze dovykládat látku a tím to pro něho končí. Samozřejmě, že záleží také na tom, jak se studenti chovají k učiteli, je zřejmé, že pokud například neustále v jeho hodinách vyrušují či mu jinak znemožňují, výuku nemůže to neustále přecházet.

9.11.2013 v 16:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 17 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Jordana Pechová

Škola moje budoucnost?! Studium nebo kariéra? Toto dilema řeší každoročně tisíce absolventů středních a vysokých škol zřejmě na celém světě. Přesto pro tento problém neexistuje univerzální řešení. Mnozí mi dají jistě za pravdu, když budu o dlouhodobém studiu mluvit jako o výhodné příležitosti. Čas, který věnujeme studiu je tou nejlepší investicí do naší budoucnosti. Důvody jsou prosté.

9.11.2013 v 16:52 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 28 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Ladislav Prix

Je učitel autoritou? Má být kamarádem nebo raději velitelem? Učitel si u žáků začíná budovat autoritu již od doby, kdy poprvé vstoupí do jejich třídy. Autorita je důležitá v každém předmětu ve škole. Každý učitel si autoritu buduje jiným způsobem. Někteřý tím, že jsou přisní v známkování a někteří zase tím, že zvyšují hlas.

9.11.2013 v 16:51 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 19 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Karolína Vlachová

Vliv rodičů na mé studium. Vztah k studiu.

9.11.2013 v 16:51 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 17 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Hana Laschová

Škola nebo raději práce? Školu si většinou vybíráme podle toho, co bychom do budoucna chtěli, či nechtěli dělat. Nebo tomu snad není? Je to jen proto, abychom takříkajíc „prolezli“ a tím to všechno končí? Vybíráme si ji snad podle její obtížnosti a nároku na nás následně kladených? Mám pocit, že v tomhle se opravdu na dvě pomyslné skupiny lidí dělíme. Ti, kteří zájem o studium mají a Ti, kteří to berou pouze jako něco, co musí.

9.11.2013 v 16:49 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 12 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Eva Šulecová

2. Téma: Moje škola, moje budoucnost!? 2.4 "Studuji nikoli proto, že mě to baví, ale proto, že musím." Jaký mají rodiče vliv na Vaše studia, mají se o vaši školu zajímat?

9.11.2013 v 16:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 35 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Barbora Furišová

Autorita či kamarád? Učitel a kamarád? To by si přál asi každý student. Mít možnost jít za učitelem a bez ostychu a strachu ho požádat o pomoc? Říct, že právě probíraná látka z fyziky není zrovna šálek jeho kávy a vzorečky jsou pro něj jedna velká španělská vesnice? To mnoho studentů nedokáže. Nemají k tomu dostatečnou odvahu. Stydí se za své nedostatky, té ohrané větě většiny učitelů, kdy říkají: „I když je to primitivní, je tady snad někdo, kdo látce nerozumí? Rád/a mu jí vysvětlím.“, většina žáků nevěří anebo tomu věřit nechtějí. Raději všichni skloní hlavy a mlčí...

9.11.2013 v 16:47 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 12 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Adam Dunovský

2.3 Měla by dávat škola při vzdělávání studentů přednost spíšekonkrétnípraxi nebo raději všeobecné teorii?

9.11.2013 v 16:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 45 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Jihočeský kraj

Gymnázium Prachatice - Tomáš Nosek

Jsou volby do parlamentu důležité? Parlamentní volby jsou jedinečnou příležitostí pro vyjádření svého názoru na politickou scénu. Občané svými hlasy určují složení poslanecké sněmovny a senátu, nebo-li parlamentu. Ten poté rozhoduje o vývoji státu. Každá politická strana má svůj plán, kterým se v případě svého zvolení chce řídít, proto by si ho měl volič pořádně přečíst. Každý volič by měl vybírat obezřetně, protože zvolená strana, případně koalice stran, bude rozhodovat o věcech, které se ho budou přímo týkat. Jako příklad uvedu daň z přidané hodnoty (DPH).

15.10.2013 v 23:27 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 14 | Diskuse
Počet článků 3574 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 41
Autory blogu jsou studenti středních škol, kteří se účastní projektu "Studenti čtou a píší noviny".
Soutěž: Slavná světová filmová klasika
Slavná světová filmová klasika

Vyhráli jste knihu filmových recenzí Ondřeje Slaniny?



Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.